ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۲ - ‏۱۳۸۳.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌/ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ی‍ازده‌، ۴۱۰ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا؛ ۵۹۷. ت‍اری‍خ‌؛ ۱۹.
‏شابک : ۱۷۰۰۰ری‍ال‌:‏ ‫‬‭‎964-459-631-5‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‭‭‎Abd-al Hossein Navai, Abbasgholi Chaffari Fard. History of political, social, economic and cultural transformation‬‮‮.
‏يادداشت : چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۹۷ - ۴۱۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
‏موضوع : ایران -- اوضاع اجتماعی -- ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.
‏موضوع : ایران -- اوضاع اقتصادی -- ‏‫۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق.‏‬
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‭DSR۱۱۷۶‏‫‬‭/ن‌۸۵ت‌۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۹۵۵/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۲۷۷۱
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۱۲۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۱۳۷۹ ‬
۲
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۸۸۷ ‬
‪ ۶۳-۷۵۳۵۴ ‬
۵
۱۳۸۶
۴
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۱۸۲ ‬
‪ DSR۱۱۷۶ /ن۸۵ت۲ ۱۳۸۱ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۸۷۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۵۶۷ ‬
۱۳
۱۳۸۸
۵
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۴۳۱ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۷۸۷ ‬
‪ DSR۱۱۷۶ /ن۸۵ت۲ ۱۳۸۱ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۳۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۳۰۹ ‬
۱۶
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۸۲۰۳ ‬
‪ ۴۶۱۱۱۷ ‬
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۹۱۷۰۴ ‬
‪ ‭DSR۱۱۷۶ /‮ن‌‬۸۵‮ت‌‬۲ ۱۳۸۱‬ ‬
۶
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۱۷۰۵ ‬
‪ ۶۲۰۰۱۶ ‬
۷
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۹۶۷۵ ‬
‪ ۷۳۰۰۲۴ ‬
۳
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۱۹۶۷۶ ‬
‪ ۷۲۷۸۶۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۰۸۸۳۶ ‬
‪ ۱۱۸۴۲۷۲ ‬
۸
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۰۸۸۳۷ ‬
‪ ۱۱۸۴۲۷۱ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۹۴۴۵ ‬
‪ ۹۳۲۳۵۸ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۹۵۴۸ ‬
‪ ۹۵۱۲۱۲ ‬
۹
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۹۵۴۹ ‬
‪ ۹۴۳۴۴۰ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh