ت‍وص‍ی‍ف‌، ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ن‍ق‍د و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‍ار دی‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍س‍روی‌، ک‍م‍ال‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍وص‍ی‍ف‌، ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ن‍ق‍د و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‍ار دی‍گ‍ر/ ک‍م‍ال‌ خ‍س‍روی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اخ‍ت‍ران‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۳
‏شابک : ‎964-7514-22-0‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7514-22-0‬۱۶۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ن‍ظری‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : H۸۵‭/خ‌۵ت‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۰۹۲۳
 
   آدرس ثابت  ت‍وص‍ی‍ف‌، ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ن‍ق‍د و چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‍ار دی‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۳۲۳۵ ‬
‪ H۸۵ /خ۵ت۹ ‬
۳
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۶ ‬
۴
۱۳۸۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۳۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۳۴ ‬
۵
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۹۵۶۰ ‬
‪ ۹۵۴۷۲۱ ‬
۱
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۹۵۶۱ ‬
‪ ۳۱۱۰۹۷ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh