س‍ال‍وم‍ه‌ =‎Salome‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وای‍ل‍د، اس‍ک‍ار، ۱۹۰۰ - ۱۸۵۴
‎Wilde, Oscar‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ال‍وم‍ه‌ =‎Salome‬/ از اس‍ک‍ار وای‍ل‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: گ‍ل‍ش‍ائ‍ی‌، ۱۳۲۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۱
‏فروست : (ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ گ‍ل‍ش‍ائ‍ی‌؛ س‍وم‍ی‍ن‌ ن‍ش‍ری‍ه‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Salome‬.
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌ م‌۱۹
‏شناسه افزوده : ای‍ران‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PR
‏رده بندی دیویی : ۸۲۲/۸‭و۳۶۹س‌ ۱۳۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۹۵۶۵
 
   آدرس ثابت  س‍ال‍وم‍ه‌ =‎Salome‬
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh