آم‍وزش‌‎] Microsoft word 97‬م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ۹۷] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍رگ‍ل‍زائ‍ی‌ ج‍وان‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۴-
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌‎] Microsoft word 97‬م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ۹۷] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍رت‍ض‍ی‌ س‍رگ‍ل‍زائ‍ی‌ ج‍وان‌
‏مشخصات نشر : زاه‍دان‌: م‍ه‍رآف‍ری‍ن‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۴۰۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ‎964-93099-2-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌‎] word 97‬ورد ]۹۷.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: س‍ی‍ری‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: آم‍وزش‌‎] Microsoft Word 97‬م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ]۹۷.
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏عنوان روی جلد : س‍ی‍ری‌ در ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: آم‍وزش‌‎] Microsoft Word 97‬م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ]۹۷.
‏عنوان عطف : ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌‎] word 97‬ورد ]۹۷.
‏موضوع : ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
‏موضوع : واژه‌پ‍ردازی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭Z۵۲/۵/و۴‭س‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۰۵/۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۳۶۳
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌‎] Microsoft word 97‬م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ۹۷] در م‍ح‍ی‍ط وی‍ن‍دوز
بعد  قبل     
 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh