ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍ل‍وی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
Slevin, James
‏عنوان و نام پديدآور : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ی‍م‍ز اس‍ل‍وی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ رادب‍اوه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍دار‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ذ، ۲۳۲ ص.‬
‏فروست : ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار؛ ۲۱. ف‍ن‌آوری‌ اطلاع‍ات‌؛ ۴. ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌؛ ۴.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫:‭ ‎964-7143-11-7‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭ ‎The Internet and society.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۴] - ۲۲۵.
‏موضوع : اینترنت -- جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : کامپیوترها و تمدن
‏موضوع : جامعه اطلاعاتی
‏شناسه افزوده : گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۶ - ، مترجم
‏شناسه افزوده : رادب‍اوه‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : HM۸۵۱‭/‮ال‍ف‌‬۵‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۳/۴۸۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹۶۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۸۶۲۷ ‬
‪ ۶۳-۱۲۱۷۴۷ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۱۴۲ ‬
‪ HM۸۵۱ /الف۵الف۹ ۱۳۸۰ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۸۵۸۲ ‬
‪ ۱۰۷۵۲۷۸ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۸۵۸۳ ‬
‪ ۲۶۰۶۵۴ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۶۹۶۵ ‬
‪ ۵۹۵۰۳۸ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۵۸۱۴ ‬
‪ ۱۳۹۱۹۷۲ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۹۸۴۸ ‬
‪ ۱۳۷۲۷۲۳ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۳۸۴۷ ‬
‪ ۱۳۹۱۹۷۱ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh