پ‍ی‍ون‍د ت‍ف‍اوت‌ ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ارت‍ب‍اط ک‍ارآم‍د ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ودی‍ک‍ان‍س‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، - ۱۹۴۷
‎Gudykunst, William B.‬
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ون‍د ت‍ف‍اوت‌ ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ارت‍ب‍اط ک‍ارآم‍د ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‍ی‌/ وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‌. گ‍ودی‍ک‍ان‍س‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌ (م‍ل‍ه‌) ، م‍س‍ع‍ود ه‍اش‍م‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍رداد ب‍ی‍ک‌؛ [ب‍رای‌] م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ل‍ی‌ ، ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۹۴
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ل‍ی‌۴)
‏شابک : ۲۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Bridging differences: effective intergroup communication‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۶۷] - ۲۸۸
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ ارت‍ب‍اط ک‍ارآم‍د ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‍ی‌
‏موضوع : ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ک‌، م‍ه‍راد
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ل‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HM۲۵۸‭/گ‌۹پ‌۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۳۰۳/۴۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۲۶۸۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍ون‍د ت‍ف‍اوت‌ ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ارت‍ب‍اط ک‍ارآم‍د ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۷۷۹ ‬
‪ HM۲۵۸ /گ۹پ۹ ۱۳۸۳ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۳۸۲۴ ‬
‪ ۲۷۶۹۳۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۳۸۲۵ ‬
‪ ۵۲۶۵۴۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh