م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۴۱ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌؛ [ت‍ه‍ی‍ه‌] م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ‏‫بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)‏‫، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۴ ص.
‏فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌؛ ۸۶۸. آث‍ار م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌‏‫؛ ۱۳۲.
‏شابک : ‏‫۱۱۵۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‭‭964-424-946-1 :‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌: ‭‭‎Hoseyn Habbi. Marge magzi Va Peyvande Aza = Brain death and grafting‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۹] - ۲۲۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع : ‏‫پیوند اندام‌ها و بافت‌ها (فقه)‬‬
‏موضوع : ‏‫مرگ مغزی (فقه)‬
‏موضوع : مسائل مستحدثه
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. پژوهشکده فقه و حقوق، تهیه‌كننده
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۱۹۸/۶‭‬ /پ۹‏‫‬‭ح۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۹۳۲۷
 
   آدرس ثابت  م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۰۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۰۵۸ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۳۸۰۹۲ ‬
‪ ‭BP۱۹۸/۶/پ۹ ح۲ ۱۳۸۰‬ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۸۰۹۳ ‬
‪ ۴۳۴۶۷۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۳۲۳ ‬
‪ ۸۵۸۳۲۵ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh