ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : واخ‌، ی‍واخ‍ی‍م‌، ۱۸۹۸ - ۱۹۵۵م‌.
Wach, Joachim
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌/ ی‍وآخ‍ی‍م‌ واخ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍م‍ش‍ی‍د آزادگ‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏ه‍ش‍ت‌، ۴۰۱ ص.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۵۴۲. ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫‬‏؛ ۳۳.
‏شابک : ‏‫‬‏۱۳۰۰۰ری‍ال‌: ‏‫‬‮‭‎964-459-570-x‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Sociology of religion‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۰۱ - ۳۹۶.
‏موضوع : دین و جامعه‌شناسی
‏شناسه افزوده : آزادگ‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ‏‫۱۳۱۵ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BL۶۰‏‫‭/و۲ج‬۲ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۰۶/۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۸۳۷
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۹۰۱۴ ‬
‪ ‏‫‬‮‭BL۶۰ ‏‫‭/و۲ج‬۲ ۱۳۸۰ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۴۶ ‬
‪ BL۶۰ /و۲ج۲ ۱۳۸۰ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۶۷۹ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۶۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۶۰۱ ‬
۹
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۷۹ ‬
‪ ۲۵۲۱۸۲ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۴۳۷ ‬
‪ ۱۱۸۰۴۹۳ ‬
۶
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۴۳۸ ‬
‪ ۱۱۸۰۴۹۴ ‬
۵
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۳۳۸۸ ‬
‪ ۹۷۷۷۱۲ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۳۳۸۹ ‬
‪ ۹۷۷۵۸۴ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۸۵۵ ‬
‪ ۲۵۲۱۸۸ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh