ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ۳
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۱۳ -‏‬
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ۳/ م‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍د‏‫‏‏، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۹۲ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫‏‫‬‭‎964-6153-73-9 :‬‬ ؛ ‏‫‏‏۱۴۰۰۰ری‍ال‌ (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫‏‏۱۷۰۰۰ری‍ال‌ (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫‏‏۲۴۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫‏‏۲۶۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال(چاپ دوازدهم)‬‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭M. shahidi: civil law 3.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ هفتم: مهر ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ نهم: مهر ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ دهم: شهریور ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم : ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏مندرجات : تعهدات.-
‏موضوع : قراردادها -- ایران
‏موضوع : ‏‫تعهدات (حقوق)‬ -- ایران
‏موضوع : عقود و ایقاعات (فقه) -- ایران
‏موضوع : حقوق مدنی -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۸۵۸‭‏‫‭/ش‌۹ح‌۷ ۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۴۵۰۹
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ۳
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۸۳ ‬
‪ ۶۳-۶۸۳ ‬
۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۷۴۳۶ ‬
‪ ۶۳-۲۷۴۳۶ ‬
۳
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۴۷۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۷۸۷ ‬
۳۵
۱۳۸۷
۱۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۴۴۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۴۴۶ ‬
۳۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۵۶۳۸ ‬
‪ ۳۵۱۴۲۴ ‬
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۵۶۳۹ ‬
‪ ۵۹۲۸۶۷ ‬
۲۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۹۸۵۶ ‬
‪ ۴۹۵۰۸۵ ‬
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۹۸۵۷ ‬
‪ ۵۹۵۳۹۸ ‬
۲۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۸۴۴ ‬
‪ ۴۰۸۱۶۸ ‬
۲
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۸۴۵ ‬
‪ ۴۰۸۱۶۶ ‬
۱
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۴۱۲۷ ‬
‪ ۴۵۴۳۷۱ ‬
۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۴۱۲۸ ‬
‪ ۵۴۴۶۸۲ ‬
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۸۱۸ ‬
‪ ۳۰۷۹۹۵ ‬
۲۷
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۷۸۱۹ ‬
‪ ۳۸۹۶۸۹ ‬
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۵۴۶۷۳ ‬
‪ ۲۱۰۹۸۹ ‬
۱۷
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۴۶۷۴ ‬
‪ ۵۹۳۸۰۰ ‬
۲۵
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۴۶۷۵ ‬
‪ ۵۸۱۶۷۱ ‬
۱۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۴۶۷۶ ‬
‪ ۵۹۳۸۰۱ ‬
۲۶
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۶۱۲۰ ‬
‪ ۳۳۱۶۴۷ ‬
۳۰
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۶۱۲۱ ‬
‪ ۳۳۰۶۰۷ ‬
۲۸
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۷۹۰۷۹ ‬
‪ ۲۵۵۰۳۶ ‬
۲۲
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۹۰۸۰ ‬
‪ ۱۰۲۲۴۵۰ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۲۳۴ ‬
‪ ۸۴۱۹۲۷ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۲۳۵ ‬
‪ ۸۴۱۹۲۸ ‬
۱۴
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۷۸۵ ‬
‪ ۶۷۶۵۹۱ ‬
۲۰
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۶۷۸۶ ‬
‪ ۶۷۶۵۹۲ ‬
۲۱
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۹۹۴ ‬
‪ ۷۶۴۰۸۴ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۹۹۵ ‬
‪ ۷۶۴۰۸۳ ‬
۳۳
۱۳۸۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh