ت‍ح‍ری‍ر‌ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ری‍ر‌ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍ش‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار‌الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار‌الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫ ، ۱۴۲۷ق‌.‬‬‏‫ = ۱۳۸۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬: ‏‫‬‭‎964-335-422-9‬‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ دوم)‏‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج‌.۱ ، چاپ دوم‬: ‏‫‬‭‎964-335-420-2‬‬‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ری‍ال‌‬‬‏‫: ج.۲‬‬: ‏‫‬‬‭‎964-335-421-0‬‬‬ ؛ ‏‫۳۹۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ دوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ( چاپ دوم )
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم .
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۶).
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۳/۹‭‮‬‏‫‬‭‭/خ‌۸ت‌۳ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۱۵۸۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ری‍ر‌ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۴۹۴۲ ‬
‪ ۶۳-۸۵۷۵۰ ‬
۲
۷
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۱۸۷۸ ‬
‪ ۶۳-۸۵۷۴۹ ‬
۱
۱
۱۳۸۵
۲
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۱۸۷۹ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳ ‬
۲
۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۶۱۸۸۰ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳ ‬
۱
۲
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۷۲ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳ ۱۳۸۵ ‬
۱
۵
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۷۳ ‬
‪ BP۱۸۳/۹ /خ۸ت۳ ۱۳۸۵ ‬
۲
۸
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۷۴۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۵۳۱۱ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۷۴۸۰ ‬
‪ ۵۰۷۸۲۸ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۲۸۰۲ ‬
‪ ۴۶۶۸۳۰ ‬
۲
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۰۳۱۱ ‬
‪ ۵۷۰۷۶۳ ‬
۱
۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۰۰۳۱۲ ‬
‪ ۲۲۲۸۵۵۹ ‬
۲
۴
۱۴۲۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۰۳۱۳ ‬
‪ ۵۷۰۶۹۵ ‬
۲
۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۵۰۴۹۵ ‬
‪ ۱۹۸۱۸۵۱ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۰۴۹۶ ‬
‪ ۶۳۸۱۳۵ ‬
۱
۸
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۵۴۰۹ ‬
‪ ۱۶۰۳۷۱۷ ‬
۲
۹
۱۳۷۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh