ظه‍ور ال‍ع‍ش‍ق‌ الاع‍ل‍ی‌ و ع‍ه‍د ال‍ه‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اب‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴ - ۱۳۷۵.
‏عنوان و نام پديدآور : ظه‍ور ال‍ع‍ش‍ق‌ الاع‍ل‍ی‌ و ع‍ه‍د ال‍ه‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍اب‍ن‍ده‌م‍ح‍ب‍وب‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-7040-12-1:‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۶ (فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌(ع‌) ، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏موضوع : ع‍اش‍ورا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۱/۵‭/ت‌۱۸۲ظ۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۹۵۳۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۸۲۷۷
 
   آدرس ثابت  ظه‍ور ال‍ع‍ش‍ق‌ الاع‍ل‍ی‌ و ع‍ه‍د ال‍ه‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۰۶۲۹ ‬
‪ ۶۳-۷۹۳۲۹ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۲۵۰۸ ‬
‪ ۲۲۰۲۵۱۹ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۵۰۹ ‬
‪ ۴۱۱۹۵۳ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۵۴۷۴ ‬
‪ ۶۸۰۰۴۵ ‬
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۵۴۷۵ ‬
‪ ۶۸۰۰۴۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh