ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: (ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظری‌، م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، - ۱۳۱۹
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: (ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظری‌، م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌)/ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ک‍اظم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ش‍ش‌، ۳۲۰ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-5516-58-7‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5516-58-7‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎a critical and epistemological analysis‬)‎Ali - Asghar Kazemi. Globalization of culture and politics: ‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۹] - ۳۰۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌
ت‍م‍دن‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌ ۲۱
ف‍ره‍ن‍گ‌
ن‍ظم‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
‏رده بندی کنگره : JZ۱۳۱۸‭/ک‌۲ج‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۲۷/۱۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۷۲۶۲
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: (ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظری‌، م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۳۵۹ ‬
‪ JZ۱۳۱۸ /ك۲چ۹ ‬
۵
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۳۶۰ ‬
‪ JZ۱۳۱۸ /ك۲ج۹ ‬
۶
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۳۶۱ ‬
‪ JZ۱۳۱۸ /ك۲ج۹ ‬
۷
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۱۵۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۱۵۶ ‬
۸
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۲۷۲۴ ‬
‪ ۵۳۳۶۰۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۲۷۲۵ ‬
‪ ۲۶۲۳۸۵ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۶۹۶۴ ‬
‪ ۱۲۴۲۰۳۳ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۳۶۹۶۵ ‬
‪ ۱۲۶۰۴۵۰ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh