<۵۴ = پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار>[پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار] ب‍ه‌ دف‍ت‍ر ش‍طرن‍ج‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌پ‍ور، ه‍رم‍ز، - ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : ۵۴ [پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار] ب‍ه‌ دف‍ت‍ر ش‍طرن‍ج‍ی‌/ ش‍ع‍ر ه‍رم‍ز ع‍ل‍ی‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍م‌ن‍گ‍اه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۸
‏فروست : (راه‌ اب‍ری‍ش‍م‌۵)
‏شابک : ‎964-7297-04-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7297-04-3‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۵۱‭/ل‌۹۶۳پ‌۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ع‌۸۴۸پ‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۰۳۴
 
   آدرس ثابت  <۵۴ = پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار>[پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار] ب‍ه‌ دف‍ت‍ر ش‍طرن‍ج‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۰۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۶ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۸۳ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۱۰۴ ‬
‪ ۲۶۰۹۹۳ ‬
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۵۱۰۵ ‬
‪ ۵۲۷۱۱۵ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh