ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زرگ‍ری‌ لاری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۳۰۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد، م‍ن‍ص‍ور ص‍ف‍ت‌گ‍ل‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر وث‍وق‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۹۷ - ‬
‏مشخصات ظاهری : ج.‏‫ : جدول.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫ ؛۹۴۰۳.‬‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‏‫: ‭978-964-03-9973-6‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ریال‏‫: ج‌. ۱‬، ق.۱‏‫: ‭978-964--03-9403-8‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰۰ ریال (ج.۱، ق.۲)‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ج.۱، ق.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۷).
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ‏‫ج‌.۱. دان‍ش‍گ‍اه‌ در دوره‌ اول ‌۱۳۲۲ - ۱۳۱۳
‏موضوع : دانشگاه تهران -- تاریخ
‏موضوع : Daneshgah Tehran -- History
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ت‌ گ‍ل‌، م‍ن‍ص‍ور‏‫، ۱۳۴۰‏‬-
‏شناسه افزوده : وث‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۳۷ -‍‏‬
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏شناسه افزوده : University of Tehran. Press
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭LGR۴۵۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۸/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۱۳۸۳۱۴
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۲۲۳۴۵ ‬
‪ ۲۲۷۰۳۴۰ ‬
۱
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۲۲۳۴۶ ‬
‪ ۲۲۷۰۳۴۱ ‬
۱
۲
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۴۲۱۸ ‬
‪ ۲۲۷۱۲۵۲ ‬
۱
۱
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۴۲۱۹ ‬
‪ ۲۲۷۱۲۵۳ ‬
۱
۲
۱۳۹۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh