‏‫آش‍ن‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : کلامی فرد، ول‍ی‌ال‍ه، ۱۳۳۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫آش‍ن‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌‬[Book]‏‫: "م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ اه‍ل‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌"‬‏‫/ اث‍ر ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ک‍لام‍ی‌‌زن‍ج‍ان‍ی‌.‬
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ وی‍راس‍ت‌ ؟ ].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: پ‍ی‍ری‌‬‏‫‫‏‏، ۱۳۸۱.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۳۲ ص‌.‬‬‏‫؛ ۱۲ × ۱۷ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‏‫‏‏۱۴۰۰۰ ریال ( چاپ دوم ) ؛ ‏‫‏‏۱۷۵۰۰ ریال ( چاپ پنجم ) ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫چاپ هشتم‬‬‏‫ : 964-6622-59-3‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬
‏يادداشت : بیشتر اشعار به زبان ترکی است.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ل‍د س‍وم‌ ک‍ت‍اب‌ " ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌" در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ شده اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: تابستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ نهم: ۱۳۸۸ (فیپا).‬
‏عنوان دیگر : ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌.
‏موضوع : شعر مذهبی ترکی -- ایران -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر ترکی آذربایجانی -- ایران -- قرن ۱۴
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
‏موضوع : مدیحه و مدیحه‌سرایی اهل بیت (ع)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PL۳۱۴‭/ک‌۸آ۶۵ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸۹۱/۳۶۱۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۷۹-۱۲۸۹۲
 
   آدرس ثابت  ‏‫آش‍ن‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۹۵۹۸ ‬
‪ ۵۵۳۳۴۷ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۹۵۹۹ ‬
‪ ۳۸۶۹۷۳ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۳۳۰۴۰ ‬
‪ ۱۵۴۵۳۵۷ ‬
۴
۱۳۸۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۰۴۱ ‬
‪ ۲۹۸۹۶۶ ‬
۷
۱۳۸۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۴۷۸ ‬
‪ ۲۸۷۸۶۴ ‬
۶
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۴۷۹ ‬
‪ ۲۸۷۸۶۲ ‬
۵
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۹۹۹۴ ‬
‪ ۹۹۴۶۶۵ ‬
۳
۱۰
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۹۹۹۵ ‬
‪ ۹۹۰۹۹۹ ‬
۳
۱۱
۱۳۹۰
۱۰
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۸۸۴۱۴// ‬
‪ ‬
۳
۲
۸۷
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۵۴۷۸ ‬
‪ ۱۱۶۲۱۸۳ ‬
۸
۱۳۸۸
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۱۵۴۷۹ ‬
‪ ۱۱۶۲۱۹۹ ‬
۹
۱۳۸۸
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۵۰۳ ‬
‪ ۱۳۳۲۲۰۸ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۵۰۴ ‬
‪ ۱۳۳۲۲۰۷ ‬
۱۳
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۴۸۲ ‬
‪ ۱۶۱۱۱۱۱ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۴۸۳ ‬
‪ ۱۶۱۱۱۱۰ ‬
۱۵
۱۳۹۳
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh