روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رگ‍ر، آرت‍ور ای‍س‍ا، - ۱۹۳۳
‎Berger, Arthur Asa‬
‏عنوان و نام پديدآور : روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا/ آرت‍ور آس‍ا ب‍رگ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ز اج‍لال‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۲۰
‏شابک : ‎964-6757-64-20‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-64-20‬۱۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Media analysis techniques‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏شناسه افزوده : اج‍لال‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : P۹۱‭/ب‌۴ر۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۲/۲۳۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۱۱۳۲
 
   آدرس ثابت  روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۱۶۵۹ ‬
‪ ۶۳-۳۱۶۵۹ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۷۱۷۸ ‬
‪ ۶۳-۸۶۵۲۷ ‬
۷
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۱۹۶ ‬
‪ ۳۷۱۸۶۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۱۹۷ ‬
‪ ۳۰۰۱۹۸ ‬
۸
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۱۴۲۱ ‬
‪ ۳۷۷۳۱۹ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۱۷۲ ‬
‪ ۶۹۵۰۰۳ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۱۷۳ ‬
‪ ۶۹۵۰۰۲ ‬
۶
۱۳۸۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh