ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۶۰۵۹۶۷‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌[کتاب گویا]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ل‍ک‍م‌ ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ث‍لاث‍ی‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ س‍ه‍ی‍لا م‍ح‍م‍دی‌.
‏وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ه‍ادگ‍ذاری‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ گ‍وی‍ا‏‫، ۱۳۷۷.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶ ن‍وار ک‍اس‍ت‌ (′۶۰ هرکدام).‏‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The sociology of religion: theoretical and comparative perspectives‬.
‏توصیفگر : دی‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دی‌، س‍ه‍ی‍لا، گ‍وی‍ن‍ده‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، م‍ال‍ک‍وم‌ بی.، ۱۹۴۳ - م‌.
Hamilton, Malcolm(Malcolm B.)
ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏یادداشت : متن چاپی: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ان‌ (۱۳۷۷).
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh