اطل‍س‌ چ‍وب‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌: ت‍ش‍ری‍ح‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود،‏‫ ۱۳۲۰ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اطل‍س‌ چ‍وب‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌: ت‍ش‍ری‍ح‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌/ داود پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، ف‌.ح‌. ش‍وای‍ن‌گ‍روب‍ر، ه‍م‍ک‍اری‌ ا. ل‍ن‍ز؛ ترجمه داود پارساپژوه.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌ ؛ ۲۲×۲۹ س‌م.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱۹۳۲.
‏شابک : ۱۰۰۰۰ری‍ال‌‏‫‭‎964-03-4222-x:‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال(چاپ چهارم)‬ ؛ ۲۸۰۰۰ریال: چاپ پنجم‏‫‭978-964-03-4222-0:
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی‭‬:‎Atlas des bois du nord de l'Iran: description anatomique et identification microscopique des essences principales‬‭.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۶
‏موضوع : چوب -- ایران
‏موضوع : چوب -- تشریح-- اطلسها
‏موضوع : چوب‌صنعتی-- ایران
‏شناسه افزوده : ش‍وای‍ن‌ گ‍روب‍ر، ف‍ری‍ت‍س‌ ه‍ان‍س‌
‏شناسه افزوده : Schweingruber, Fritz Hans
‏شناسه افزوده : ل‍ن‍ز، اس‍ک‍ار
‏شناسه افزوده : Lenz, Oscar
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭/پ۲‮الف‬۶ ۱۳۷۹‬‏‫‬‭SD۵۱۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۳۴/۹۷۰۹۵۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۶۳۹
 
   آدرس ثابت  اطل‍س‌ چ‍وب‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌: ت‍ش‍ری‍ح‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۱۳۴۷۶ ‬
‪ SD۵۱۹ /پ۲الف۶ ‬
۱
۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۱۸۶ ‬
‪ ۸۷۲۰۸۳ ‬
۱۰
۱۳۶۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۹۹۷۳ ‬
‪ ۳۸۰۹۳۲ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۸۶۸ ‬
‪ ۴۷۸۶۸۸ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۷۸۶۹ ‬
‪ ۴۷۸۶۸۹ ‬
۴
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۷۰۰۳۲۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۰۰۸ ‬
۷
۱۳۸۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۳۲۷ ‬
‪ ۴۷۸۶۸۷ ‬
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۳۵۵۹ ‬
‪ ۷۸۱۷۱۴ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۳۵۶۰ ‬
‪ ۷۸۱۷۱۵ ‬
۹
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۰۹۲۱ ‬
‪ ۱۲۱۷۴۲۵ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۰۹۲۲ ‬
‪ ۱۲۱۷۴۲۴ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh