ارک‍ی‍ده‌ه‍ا در م‍ه‍ت‍اب‌: ک‍م‍دی‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍وئ‍ن‍ت‍س‌، ک‍ارل‍وس‌،۱۹۲۸- م .
‎Fuentes, Carlos‬
‏عنوان و نام پديدآور : ارک‍ی‍ده‌ه‍ا در م‍ه‍ت‍اب‌: ک‍م‍دی‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌/ ک‍ارل‍وس‌ ف‍وئ‍ن‍ت‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از اص‍ل‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ م‍ه‍دی‌ م‍وس‍وی‌؛ زی‍رن‍ظر ح‍م‍ی‍د ام‍ج‍د .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍لا‏‫، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲ ص .‬
‏فروست : ق‍ل‍م‍رو ه‍ن‍ر؛ ۱۴ .
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‎964-6900-09-7‬ ؛ ‏‫چاپ دوم‬: ‏‫‬‭978-600-122-133-0
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Orquideas a la luz de la luna: Comedia Mexicana‬
‏يادداشت : چاپ دوم:‌۱۳۹۰(فیپا).
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰م .
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌ .
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ی‍دی‌ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۷ - ، وی‍راس‍ت‍ار .
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PQ۸۴۹۸/۲۵/و۹‏‫‭‮الف‬۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۶۲/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۷۴۱۸
 
   آدرس ثابت  ارک‍ی‍ده‌ه‍ا در م‍ه‍ت‍اب‌: ک‍م‍دی‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۸۰۹۲ ‬
‪ ۱۵۴۸۶۳۳ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۸۰۹۳ ‬
‪ ۲۹۵۱۵۷ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۰۳۱۰ ‬
‪ ۱۲۶۰۰۸۶ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۰۳۱۱ ‬
‪ ۱۲۶۰۰۸۷ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۰۵۷۵۷ ‬
‪ ۱۹۵۷۰۴۸ ‬
۵
۱۳۹۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۰۵۷۵۸ ‬
‪ ۶۳-۱۳۸۲۷۳ ‬
۶
۱۳۹۶
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh