ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌(ص‌) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در آخ‍ر ک‍ت‍اب‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍ای‍ن‍ده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۶۳ - ۱۲۸۷
‏عنوان قراردادی : [ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌. ف‍ارس‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌(ص‌) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در آخ‍ر ک‍ت‍اب‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)/ م‍ت‍رج‍م‌ و ف‍راه‍م‌ آورن‍ده‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ای‍ن‍ده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ دان‍ش‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۱۲
‏شابک : ‎964-6718-04-3‬۴۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6718-04-3‬۴۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ن‍م‍ای‍ه‌
‏عنوان دیگر : ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌)
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۱۱ق‌. -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
‏رده بندی کنگره : BP۱۴۲/۵‭/پ‌۲ن‌۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۲۱۸
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌(ص‌) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در آخ‍ر ک‍ت‍اب‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ج‍ام‍ع‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۸۶۰۲۳ ‬
‪ ‭BP۱۴۲/۵ /‮پ‌‬۲‮ن‌‬۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۶۰۲۴ ‬
‪ ۲۳۸۴۸۱ ‬
۲
۱۳۸۲
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh