م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌‎GIS‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌‎GIS‬/ [پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا آزم‍وده‌ اردلان‌... [و دی‍گ‍ران‌].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۷ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌؛ ۱۸۴.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‭‎964-6383-25-4‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Geographical information systems‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دی‍گ‍ر: ۱۳۷۸.
‏یادداشت : کتابنامه ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
‏موضوع : جغرافیا -- داده‌پردازی
‏شناسه افزوده : آزم‍وده‌ اردلان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏شناسه افزوده : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭G۷۰/۲۱۲‏‫‭/م۷ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۱۰/۲۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۵۱۲
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍الات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌‎GIS‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۵۷۹۵۰ ‬
‪ ۲۱۲۵۱۶۴ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۷۹۵۱ ‬
‪ ۳۱۴۷۳۴ ‬
۳
۱۳۷۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۳۱۶۸ ‬
‪ ۳۱۱۵۴۷ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh