واژه‌ن‍ام‍ه‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آذری‌، ع‍ارف‌، - ۱۳۰۲
‏عنوان و نام پديدآور : واژه‌ن‍ام‍ه‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ارف‌ آذری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍اک‍ت‍وس‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‎XII‬، ص‌ ۶۱۰
‏شابک : ‎964-5942-05-5‬۲۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Aref Azari. Esperanto - persa vortaro‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۶۰۹] - ۶۱۰
‏موضوع : اس‍پ‍ران‍ت‍و -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PM۸۲۳۸‭/ف‌۲آ۴
‏رده بندی دیویی : ۴۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۴۸۴
 
   آدرس ثابت  واژه‌ن‍ام‍ه‌ اس‍پ‍ران‍ت‍و - ف‍ارس‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۵۷۱۰ ‬
‪ ۶۳۸۹۰۷ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۵۰۵۰۴۶ ‬
‪ PM۸۲۳۸ ‭/ف‌۲آ۴ ‬
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh