ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍ی‌ال‍ن‍وادر والام‍ث‍ال‌ وال‍ش‍ع‍ر وال‍ح‍ک‍ای‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬
‏عنوان قراردادی : گلستان
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍ی‌ال‍ن‍وادر والام‍ث‍ال‌ وال‍ش‍ع‍ر وال‍ح‍ک‍ای‍ات‌/ اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ش‍رف‌ب‍ن‌ م‍ص‍ل‍ح‌ال‍س‍ع‍دی‌ال‍ف‍ارس‍ی‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌خ‍ان‌ ق‍ری‍ب‌گ‍رگ‍ان‍ی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ت‍ن‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ش‍ه‍رب‍ان‍و ج‍ش‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ف‍رادی‍د‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۷۳ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ری‍ال‌‏‬‏‫‭964-5656-08-7 :‬‏‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌.
‏عنوان دیگر : گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌.
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫قرن ۷ق.‏‏‏
‏شناسه افزوده : ق‍ری‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ‏‫۱۲۵۸ -‏ ۱۳۴۴.‬، مصحح
‏شناسه افزوده : ج‍ش‍ن‍ی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ‏‫۱۳۴۷ -‏، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۵۲۱۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮ف‍ا‬۸/۸۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۲۱۵۷
 
   آدرس ثابت  ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍ی‌ال‍ن‍وادر والام‍ث‍ال‌ وال‍ش‍ع‍ر وال‍ح‍ک‍ای‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۹۵۳۲ ‬
‪ ۱۱۰۲۱۸۰ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۹۵۳۳ ‬
‪ ۹۰۱۷۴۷ ‬
۱
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh