ان‍س‍ان‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ع‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ران‍ک‍ل‌، وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل‌، ‏‫۱۹۰۵ - ‏۱۹۹۷م.
Frankl, Viktor E. (Viktor Emil)
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍س‍ان‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ع‍ن‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ وی‍ک‍ت‍ور ف‍ران‍ک‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اک‍ب‍ر م‍ع‍ارف‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، موسسه انتشارات و چاپ‏‫‏، ۱۳۷۸.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۰۶ ص.‏‬‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران؛ ۱۵۰۹.
‏شابک : ‏‫‏۴۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬‬‬ ؛ ‏‫‏۳۵۰۰ ری‍ال‌‬‬‬‏‫: چاپ هفتم‬‬‏‫‬‭ ‫‬‭‎964-03-3785-4 :‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: چاپ نهم‬‬‏‫‬‭978-964-03-3785-1 :
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Psychology erlebt das konzetrations lager = Man's search for ‭‭meaning: an introduction to logotherapy‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۰۵ - ۱۰۶؛ همچنین به صورت زیر نویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ف‍ران‍ک‍ل‌، وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل‌، ‏‫۱۹۰۵ - ‏۱۹۹۷م.
‏موضوع : Frankl, Viktor E. (Viktor Emil)
‏موضوع : ‏‫قتل عام یهودیان، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵م.‏‬ -- خاطرات
‏موضوع : ‏‫قتل عام یهودیان، ۱۹۳۹ - ۱۹۴۵م.‏‬ -- جنبه‌های روان‌شناسی
‏موضوع : معنا‌درمانی
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ارف‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۰۱ - ، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭D۸۱۰/ی۹‏‫‬‭‬‭‭‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۹۴۰/۵۳۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۰۷۶۱
 
   آدرس ثابت  ان‍س‍ان‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ع‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۶۲۱۵ ‬
‪ ۶۳-۴۴۸۴۱ ‬
۲۲
۱۳۹۴
۱۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۷۲۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۷۲۶ ‬
۲۴
۱۳۷۵
۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۵۴۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۵۴۳ ‬
۷
۱۳۸۴
۷
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۵۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۵۰۹ ‬
۲۰
۱۳۵۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۴۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۴۶۱ ‬
۲۱
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۸۰۴ ‬
‪ ۱۸۵۷۸۲ ‬
۶
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۹۵۲ ‬
‪ ۱۷۶۶۴۰۱ ‬
۲۳
۱۳۹۴
۱۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۸۵۶۵۰ ‬
‪ ‭D۸۱۰/ی۹ ‮ف‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۳
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۵۶۵۱ ‬
‪ ۴۷۸۵۲۷ ‬
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۴۷۹۱ ‬
‪ ۸۴۲۴۶۹ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۴۷۹۲ ‬
‪ ۸۴۹۶۸۶ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۹۱۳ ‬
‪ ۶۷۲۸۰۷ ‬
۴
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۷۹۱۴ ‬
‪ ۶۷۲۸۰۶ ‬
۵
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۲۵۷ ‬
‪ ۸۶۲۹۱۱ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۲۵۸ ‬
‪ ۸۶۲۹۱۲ ‬
۱۳
۱۳۸۸
۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۶۸۲۳۴۵ ‬
‪ ۱۰۱-۱۰۸۲۴ ‬
۸
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۶۵۲۸ ‬
‪ ۱۶۶۹۹۵ ‬
۹
۶۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۴۰۷ ‬
‪ ۱۲۲۱۰۴۴ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۴۰۸ ‬
‪ ۱۲۲۱۰۴۵ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۱۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۳۱۶۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۸۴۰ ‬
۱۸
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۴۱۷۰ ‬
‪ ۱۴۵۰۸۸۸ ‬
۱۹
۱۳۷۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۵۷۵۴ ‬
‪ ۱۵۶۰۵۲۱ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۵۷۵۵ ‬
‪ ۱۵۶۰۰۶۱ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh