ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۷
‏شابک : ‎964-430-811-5‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-811-5‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-811-5‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-430-811-5‬۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۶۵] - ۶۷
‏موضوع : ای‍ران‍ی‍ان‌ -- ه‍وی‍ت‌ ن‍ژادی‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۶۵‭‬ ‭/ر۹‏‫‬‭‬‮‭و۸ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۷۶۶۱
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۶۸۴۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۵۴۱ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۷۳۱۲ ‬
‪ ۵۰۹۱۱۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۷۳۱۳ ‬
‪ ۴۱۹۹۹۷ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۹۷۶۲ ‬
‪ ۲۵۳۲۰۱ ‬
۶
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۹۷۶۳ ‬
‪ ۲۵۳۲۰۲ ‬
۷
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۳۹۷۷ ‬
‪ ۶۷۵۵۱۴ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۳۹۷۸ ‬
‪ ۶۷۵۵۱۵ ‬
۵
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۶۷۱ ‬
‪ ۶۹۹۶۲۱ ‬
۸
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۷۶۷۲ ‬
‪ ۶۹۹۶۲۰ ‬
۹
۸۵
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh