ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ان‍دی‌، ج‍ان‌ آدری‍ان‌
Bondy, John Adrian
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌/ ب‍ان‍دی‌، م‍ورت‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ دارا م‍ع‍ظم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ش‍ت‌، ۳۱۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار.
‏فروست : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ۹۵۴. ری‍اض‍ی‌، آم‍ار و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ ۱۲۴.
‏شابک : ‏‫۱۸۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-01-0954-1‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‮: چاپ پنجم‏‫‬‭‭978-964-01-0954-0 :‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭Graph theory with applications‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌ه‍ا و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍م‍ی‍د ض‍راب‍ی‌زاده‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۸ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : گراف‌ها
‏شناسه افزوده : م‍ورت‍ی‌
‏شناسه افزوده : Murty, R. K.
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ظم‍ی‌، دارا، ۱۳۲۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : مرکز نشر دانشگاهی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‮‭QA۱۶۶‏‫‬‭‭/ب‌۲ن‌۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۵۱۱/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۷۴۰۳
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۸۹۳ ‬
‪ ۶۳-۱۲۸۹۳ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۰۶۸۶ ‬
‪ ۶۳-۱۲۱۲۲۵ ‬
۱۲
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۹۳۵۶ ‬
‪ ۴۷۷۸۵۳ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۶۹۳۵۷ ‬
‪ ۴۷۷۸۵۲ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۵۵۳۶ ‬
‪ ۴۴۴۲۱۳ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۵۵۳۷ ‬
‪ ۳۰۱۱۸۶ ‬
۹
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۴۸۵۵۷ ‬
‪ ۱۵۵۰۴۲۹ ‬
۸
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۸۵۵۸ ‬
‪ ۴۴۲۹۶۵ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۸۷۷۳ ‬
‪ ۶۱۷۸۴۷ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۳۹۲۷ ‬
‪ ۹۱۵۹۴۹ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۳۹۲۸ ‬
‪ ۹۱۵۹۴۸ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh