ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ک‍ری‍م‌ م‍ن‍ص‍ورف‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ن‍ه‌، ۳۲۶ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۳۴۶‬. ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫؛ ۲۰.‬
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰ ریال‬‏‫‭964-459-345-6 : ‬‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ ریال ( چاپ سوم )‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‭‭‎Karim mansourfar. Basic mathematics for social sciences‬‭‭‭‭‭‭‭.
‏يادداشت : چاپ سوم: پاییز ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۲۶
‏موضوع : ریاضیات -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : ریاضیات -- ‏‫مسایل، تمرین‌ها و غیره (عالی)‬‬
‏موضوع : علوم اجتماعی -- ریاضیات
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‮‭QA۱۳۵/۵‏‫‭‭/م‌۸ر۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۵۱۰/۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۳۶۹۱
 
   آدرس ثابت  ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۵۲۱۲ ‬
‪ QA۱۳۵/۵ /م۸ر۹ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۰۰۸ ‬
‪ ۳۳۶۱۱۳ ‬
۶
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۰۰۹ ‬
‪ ۴۷۹۴۵۶ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۶۰۹ ‬
‪ ۹۲۷۵۷۲ ‬
۲
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۱۲۶۱۰ ‬
‪ ۹۲۷۵۷۱ ‬
۵
۱۳۸۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۷۵۶ ‬
‪ ۹۲۷۵۴۸ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۷۵۷ ‬
‪ ۶۱۲۳۴۸ ‬
۴
۱۳۸۵
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh