ن‍وروز ج‍م‍ش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از پ‍ی‍دای‍ی‌ ن‍وروز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍روم‍ن‍د س‍ع‍ی‍د، ج‍واد، ‏‫۱۳۱۱ -‏۱۳۸۵ ‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍وروز ج‍م‍ش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از پ‍ی‍دای‍ی‌ ن‍وروز/ ج‍واد ب‍روم‍ن‍دس‍ع‍ی‍د.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌‏‫‏، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ح‌، ۳۹۵ ص.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌‏‫‏؛ ۴۹۳.
‏شابک : ‏‫‏۱۹۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‭ ‏‫‭‎964-315-447-5‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫:‭ ‏‫‭978-964-315-447-9‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۸.(فیپا)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ن‍وروز ج‍م‍ش‍ی‍د.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۵] - ۳۹۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان عطف : ن‍وروز ج‍م‍ش‍ی‍د.
‏عنوان دیگر : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از پ‍ی‍دای‍ی‌ ن‍وروز
‏موضوع : نوروز
‏موضوع : نوروز -- تاریخ
‏موضوع : جشن‌ها -- ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫GT۴۸۷۴‭‬ ‭/آ۲‭ب‌۴ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۳۹۴/۲۶۸۳۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۴۴۰۷
 
   آدرس ثابت  ن‍وروز ج‍م‍ش‍ی‍د: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از پ‍ی‍دای‍ی‌ ن‍وروز
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۰۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۰۲۲ ‬
۶
۱۳۷۷
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۰۶۸۷۴ ‬
‪ ‏‫GT۴۸۷۴‭‬‭/آ۲ ‭ب‌۴ ۱۳۷۷ ‬
۱
۱۳۷۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۶۸۷۵ ‬
‪ ۵۹۲۷۱۳ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۳۰۵۸ ‬
‪ ۸۲۲۰۲۷ ‬
۳
۱۳۸۸
۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۳۲۳۰۵۹ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh