ن‍ق‍ش‌ دع‍ا در زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍دی‌ف‍رد، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۶ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ دع‍ا در زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ی‍دی‌‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ی‍ث‍م‌ ت‍م‍ار‏‫، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-5598-07-9 :‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ری‍ال‌ (چاپ سوم)
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۸ - ۱۵۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏موضوع : دعاها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۶۷/۸‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۸‮ن‌‬۷ ۱۳۷۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۴۲۶۵
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍ش‌ دع‍ا در زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
بعد  قبل