ه‍ف‍ت‌ ب‍رگ‌ گ‍ل‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۱۹ - ۱۲۷۴ق‌. خ‍طاط
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ف‍ت‌ ب‍رگ‌ گ‍ل‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ره‌.
زری‍ن‌: ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : [۷] ل‍وح‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : "از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آق‍ای‌ رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌"
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Seven gold leaves from Golestaneh‬.
‏موضوع : خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
‏موضوع : خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
‏رده بندی کنگره : NK۳۶۳۳‭/گ‌۷۵ه‍۷
‏رده بندی دیویی : ۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۵۹۹
 
   آدرس ثابت  ه‍ف‍ت‌ ب‍رگ‌ گ‍ل‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۱۲۸ ‬
‪ ۷۵۶۵۵ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۱۲۹ ‬
‪ ۷۵۶۵۶ ‬
۲
۱۳۶۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh