ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌: (از آغ‍از ت‍ا ۱۳۲۰ ه‍.ش‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌: (از آغ‍از ت‍ا ۱۳۲۰ ه‍.ش‌)/ ی‍ع‍ق‍وب‌ آژن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۷۰
‏شابک : ‎964-312-178-X‬ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-312-178-X‬ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏موضوع : ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : PIR۳۸۲۴‭/آ۴ن‌۸
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۰۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۱۳۹
 
   آدرس ثابت  ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌: (از آغ‍از ت‍ا ۱۳۲۰ ه‍.ش‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۵۸۹ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /آ۴ن۸ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۳۶ ‬
‪ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۳۷ ‬
‪ ‬
۵
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۷۵۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۷۵۲ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۱۶۱ ‬
‪ ۲۰۴۱۲۴ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۱۶۲ ‬
‪ ۲۰۴۱۲۵ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh