ش‍ع‍ر، ب‍ه‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ اک‍ن‍ون‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍رزان‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ع‍ر، ب‍ه‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ اک‍ن‍ون‌/ ب‍اه‍م‍ی‍اری‌ ف‍ی‍روزه‌ م‍ی‍رزان‍ی‌، اح‍م‍د م‍ح‍ی‍ط
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۱
‏شابک : ب‍ه‍ا:۹۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۱۷۵۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ی‍ط، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
‏رده بندی کنگره : PIR
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭م‌۹۶۸ش‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۹۸
 
   آدرس ثابت  ش‍ع‍ر، ب‍ه‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ اک‍ن‍ون‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۸۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۹۶ ‬
۵
۱۳۶۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۲۰۷۴ ‬
‪ ۸۸۶۹۶ ‬
۱
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۲۰۷۵ ‬
‪ ۸۸۶۹۷ ‬
۱
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۰۱۳۲ ‬
‪ ۷۹۶۵۳ ‬
۲
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۰۱۳۳ ‬
‪ ۷۹۶۵۴ ‬
۲
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh