م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲ - ۶۰۴ق‌.
‏عنوان قراردادی : [م‍ث‍ن‍وی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌/ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ث‍م‌ ال‍روم‍ی‌؛ ب‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ری‍ن‍ول‍دال‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ک‍س‍ون‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۶
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌؛ ۴۵۵؛ ۴۵۶؛ ۴۵۷؛ ۴۵۸؛ ۴۵۹۴۶۰)
‏شابک : ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-315-454-8-455s‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌(دوره‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ه‍ل‍ن‍د: م‍طب‍ع‍ه‌ ب‍ری‍ل‌، م‌۱۹۲۵
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، رنل‍د ال‍ی‍ن‌، ‏‫۱۸۶۸ - ‏۱۹۴۵م.‬، مصحح
‏شناسه افزوده : Nicholson, Reynold Alleyne
‏رده بندی کنگره : PIR۵۲۹۸
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۳۸۸
 
   آدرس ثابت  م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۳۵ ‬
‪ ۴۷۵۱۵۸ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۳۶ ‬
‪ ۳۰۵۲۴۹ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۳۷ ‬
‪ ۳۳۲۳۲۶ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۳۸ ‬
‪ ۲۹۶۰۳۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۳۹ ‬
‪ ۳۰۵۲۷۵ ‬
۶
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۷۷۴۰ ‬
‪ ۵۲۷۰۱۳ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۷۷۴۱ ‬
‪ ۵۶۲۳۷۵ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۴۳ ‬
‪ ۳۰۵۲۵۰ ‬
۵
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۴۴ ‬
‪ ۳۳۲۴۶۲ ‬
۵
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۴۵ ‬
‪ ۳۳۲۴۶۴ ‬
۶
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۷۴۶ ‬
‪ ۳۳۲۴۶۳ ‬
۶
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۴۹۲۲ ‬
‪ ۱۴۵۷۸۰۶ ‬
۴
۱۰
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh