ح‍ی‍ات‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دول‍ت‌آب‍ادی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ‏‫۱۲۴۱ - ‏۱۳۱۸.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ی‍ات‌ ی‍ح‍ی‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍طار: ف‍ردوس‍ی‌‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج‌. (در دو م‍ج‍ل‍د)‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏فروست : ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر؛ ۱‏‫، ۲‬‏‫، ۳‏‫، ۴.
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ ریال ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال (ج.۲)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال (ج.۳)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال (ج.۴)‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: ۱۳۶۱).
‏موضوع : دول‍ت‌آب‍ادی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ‏‫۱۲۴۱ - ‏۱۳۱۸.‏‬
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۱۴۵۳‭‬ ‭/د۹آ۳ ۱۳۷۱‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۸۷۸
 
   آدرس ثابت  ح‍ی‍ات‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۰۸۲۷ ‬
‪ ۶۳-۵۰۸۴۵ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۲۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۷۱۰ ‬
۱
۹
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۶۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۴۹۳ ‬
۲
۶
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۶۱۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۷۷۴ ‬
۳
۶
۱۳۶۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۲۱۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۹۱۸ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۷۳۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۶۲۰ ‬
۳
۹
۱۳۶۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۷۳۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۶۲۱ ‬
۲
۷
۱۳۶۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۰۰۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۴۷۸ ‬
۴
۷
۱۳۶۱
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۸۸۹ ‬
‪ آDSR۱۴۵۳/د۹ ۳ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۲۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۲۷ ‬
۱
۱۴
۱۳۶۱
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۵۴۰ ‬
‪ DSR۱۴۵۳/د۹آ۳۱۳۷۱ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۱
۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۵۴۱ ‬
‪ DSR۱۴۵۳/د۹آ۳۱۳۷۱ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۱
۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۵۴۲ ‬
‪ DSR۱۴۵۳/د۹آ۳۱۳۷۱ ‬
۳
۱۶
۱۳۷۱
۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۵۴۳ ‬
‪ DSR۱۴۵۳/د۹آ۳۱۳۷۱ ‬
۴
۹
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۸۳ ‬
‪ ۱۶۳۳۴۹ ‬
۲
۲
۱۳۶۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۹۱۴ ‬
‪ ۱۶۳۳۵۱ ‬
۲
۴
۱۳۶۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۹۱۶ ‬
‪ ۱۶۳۳۵۳ ‬
۱
۶
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۶۹۲۰ ‬
‪ ۱۶۳۳۶۲ ‬
۴
۲
۱۳۶۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۲۴۴ ‬
‪ ۱۶۳۳۶۶ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۸۲۴۵ ‬
‪ ۱۶۳۳۶۷ ‬
۱-۲
۲
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۰۹۲۵۶ ‬
‪ ۶۰۰۴۶۸ ‬
۳-۴
۱
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۱۰۰ ‬
‪ ۱۶۳۳۴۵ ‬
۱
۴
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۱۰۴ ‬
‪ ۱۶۳۳۵۸ ‬
۳
۵
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۱۰۵ ‬
‪ ۱۶۳۳۵۷ ‬
۳
۴
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۱۲۱۰۶ ‬
‪ ۱۶۳۳۶۵ ‬
۴
۶
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۱۲۱۰۷ ‬
‪ ۵۹۸۷۳۵ ‬
۳-۴
۲
۱۳۷۱
۶
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۷۱۷۰۷۲ ‬
‪ DSR۱۴۵۳ /د۹ح۹ ۱۳۷۱ ‬
۱
۸
۱۳۷۱
۵
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۷۱۷۰۷۳ ‬
‪ DSR۱۴۵۳ /د۹ح۹ ۱۳۷۱ ‬
۳-۴
۳
۱۳۷۱
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۶۱۲ ‬
‪ ۷۲۹۴۸۱ ‬
۳
۸
۱۳۶۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۲۵۶۳۱ ‬
‪ ۱۴۹۰۳۹۶ ‬
۴
۸
۱۳۶۱
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۵۴۸۰۹۱ ‬
‪ ‬
۴
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۷۳۳۴ ‬
‪ ۷۷۲۴۵۲ ‬
۱
۷
۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۹۲۷۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۰۱۴ ‬
۲
۹
۱۳۶۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۸۴۲۵۵ ‬
‪ ۱۶۱۵۹۷۸ ‬
۲
۸
۱۳۶۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۴ ‬
۳
۱۱
۱۳۷۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۳ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۲ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۷ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۸ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۶ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۱۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۹ ‬
۴
۱۱
۱۳۷۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۲۰ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۸ ‬
۳
۱۲
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۹۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۷۵۵ ‬
۴
۱۲
۱۳۶۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۳۱۲۲ ‬
‪ ۱۹۶۳۷۷۶ ‬
۱
۱۳
۱۳۶۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh