ت‍ف‍س‍ی‍ر ج‍ام‍ع‌: ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍ده‌ از ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍ی‍اش‍ی‌ و ک‍ت‍ب‌ اخ‍ب‍ار م‍ع‍ت‍ب‍ره‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌اب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍م‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍روج‍ردی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۳۷۰-۱۲۹۳.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر ج‍ام‍ع‌: ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍ده‌ از ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ع‍ی‍اش‍ی‌ و ک‍ت‍ب‌ اخ‍ب‍ار م‍ع‍ت‍ب‍ره‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌اب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍م‍ی‌/ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍روج‍ردی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍در‏‫، ۱۳۶۶ ‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‬
‏شابک : ‏‫‏۵۰۰ ریال (ج. ۶، چاپ سال ؟)‮‬
‏يادداشت : فارسی - عربی.
‏يادداشت : ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ پ‍اورق‍ی‌ در ک‍ت‍اب‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ؟: [ ۱۳] ).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: [ ۱۳] ).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ دوم: [ ۱۳]).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ ؟: ۱۳۶۰).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ هفتم: ۱۳).
‏يادداشت : ج. ۷ (چاپ ؟ : ۱۳).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۶. ص تا القمر
‏عنوان دیگر : ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍م‍ی‌.
‏موضوع : تفاسیر ماثوره -- شیعه امامیه
‏موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۴ق.
‏موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ق‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫قرن ۳ق.‏‬، ق‍رن‌، .
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۹۸‬‏‫‬‭‭/ب۳۷ت۷ ۱۳۶۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۱۷۳۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۳۵۸
 
   آدرس ثابت