رون‍د اع‍زام‌ دان‍ش‍ج‍و در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اض‍ری‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : رون‍د اع‍زام‌ دان‍ش‍ج‍و در ای‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ح‍اض‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ی‍ازده‌، ۲۵۶ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا‎ ;‬۸۱: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌‎ ;‬۷)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۵۱] - ۲۵۶‎ ;‬ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۲۳۷۶/۶/‮الف‬۹‭ح‌۲
‏رده بندی دیویی : ۳۷۸/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۱۸
 
   آدرس ثابت  رون‍د اع‍زام‌ دان‍ش‍ج‍و در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۲۲۹ ‬
‪ LB۲۳۷۶/۶/الف۹ ح۲ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۱۱۳ ‬
‪ LB۲۳۳۹ /الف۹ح۲ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۳۴۴۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۳۴۴۷ ‬
۷
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۲۹۸۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۲۹۸۰ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۶۸۰۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۶۸۰۵ ‬
۶
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۶۵۰ ‬
‪ ۱۷۶۰۴۸ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۴۶۵۱ ‬
‪ ۱۷۶۰۴۹ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh