ه‍زار پ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ دری‍ا م‍ان‍ده‌ اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۱۹
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍زار پ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ دری‍ا م‍ان‍ده‌ اس‍ت‌/ اح‍م‍درض‍ا اح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ق‍ره‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰ری‍ال‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۴۳‭/ح۸۲‏‫‭ھ۴ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۸۰۸
 
   آدرس ثابت  ه‍زار پ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ دری‍ا م‍ان‍ده‌ اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۳۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۱۳۶ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۵۲۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۹۷۹ ‬
۵
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh