ی‍ی‌چ‍ی‍ن‍گ‌، ی‍ا، ک‍ت‍اب‌ ت‍ق‍دی‍رات‌، ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ال‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داگ‍لاس‌، آل‍ف‍رد
Douglas, Alfred
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ی‌چ‍ی‍ن‍گ‌، ی‍ا، ک‍ت‍اب‌ ت‍ق‍دی‍رات‌، ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ال‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌/ آل‍ف‍رد داگ‍لاس‌؛ پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار از ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او ی‍ون‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍وداب‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌‏‫، ۱۳۶۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۶ ص‌.:م‍ص‍ور.
‏شابک : ‏‫۵۷۵ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰ریال(چاپ پنجم)‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Iching;or, the book of changes‬
‏يادداشت : چاپ پنجم:۱۳۷۱.
‏عنوان دیگر : ک‍ت‍اب‌ ت‍ق‍دی‍رات‌
‏موضوع : یی‌چینگ
‏موضوع : ف‍ال‌گ‍ی‍ری‌
‏موضوع : پیشگوئی‌ها
‏شناسه افزوده : ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ‏‫۱۸۷۵ -‏ ‏۱۹۶۱م.
‏شناسه افزوده : Jung, C. G. (Carl Gustav)
‏شناسه افزوده : ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ‏‫۱۳۲۶ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۱۸۵۸/چ۹‭د۲ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۳۳/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۱۸۸۷
 
   آدرس ثابت  ی‍ی‌چ‍ی‍ن‍گ‌، ی‍ا، ک‍ت‍اب‌ ت‍ق‍دی‍رات‌، ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ال‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۴۸۴ ‬
۱۰
۱۳۶۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۸۳۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۷۳۷ ‬
۱۱
۱۳۶۷
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۳۷۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۳۷۲ ‬
۱۳
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۴۹۰ ‬
‪ ۱۳۵۵۶۰ ‬
۹
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۴۹۱ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۹ ‬
۸
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۷۴۵ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۳ ‬
۲
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۶۸۰۱ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۸ ‬
۷
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۶۸۰۲ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۷ ‬
۶
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۲۹۲ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۴ ‬
۳
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۲۹۳ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۵ ‬
۴
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۷۱۹۴ ‬
‪ ۱۲۴۸۰۲ ‬
۱
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۴۰۸ ‬
‪ ۱۳۵۵۵۶ ‬
۵
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۵۳۱۶ ‬
‪ ۸۲۴۵۷۵ ‬
۱۲
۱۳۷۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۸۱۴۷ ‬
‪ ۱۵۲۳۷۴۰ ‬
۱۴
۱۳۶۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh