ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ب‍رای‌ ک‍اردان‍ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ب‍رای‌ ک‍اردان‍ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ع‍ف‍ر ب‍وال‍ه‍ری‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۹۷ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ا: ۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۶؛ ب‍ه‍ا: ۳۵۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-5982-81-2‬
‏موضوع : ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
‏موضوع : ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌
‏موضوع : ب‍ی‍م‍اران‌ -- ش‍رح‌ ح‍ال‌
‏رده بندی کنگره : ‭RA۷۹۰‬‭/‮ب‌‬۹‮ب‌‬۹ ۱۳۷۳‬
‏رده بندی دیویی : ‭۳۶۲/۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۵۸۷
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ب‍رای‌ ک‍اردان‍ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۰۲۹۰ ‬
‪ ۱۰۸۷۱۵ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۰۲۹۱ ‬
‪ ۱۰۸۷۱۶ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۸۴۲۹ ‬
‪ ۲۰۶۳۸۳ ‬
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۸۴۳۰ ‬
‪ ۲۰۶۳۸۴ ‬
۴
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۳۳۸۷ ‬
‪ ۳۹۷۴۳۰ ‬
۲
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh