<ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ = م‍ک‍اس‍ب‌> ال‍م‍ح‍رم‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ ال‍م‍ح‍رم‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ روح‌ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ م‍ع‌ ت‍ذی‍ی‍لات‌ ل‍م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ال‍طه‍ران‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۴۱۰ق‌. = ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ح‍رام‌
‏موضوع : م‍ع‍ام‍لات‌ (ف‍ق‍ه‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۹۰‏‫‬‭/خ۸م۸ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۳۱۷۷
 
   آدرس ثابت  <ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ = م‍ک‍اس‍ب‌> ال‍م‍ح‍رم‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۰۲ ‬
‪ ۱۸۱۸۸۷ ‬
۱
۱
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۰۳ ‬
‪ ۱۸۱۸۸۸ ‬
۲
۱۳۶۸
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۰۱۰۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۷۱ ‬
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh