زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍وزر، ل‍وئ‍ی‍س‌ آل‍ف‍رد، - ۱۹۱۳
‎Coser, Lewis Alfred‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍ی‍وئ‍ی‍س‌ گ‍وژر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ث‍لاث‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌، س‍خ‍ن‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۶۲۷ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۰؛ ب‍ه‍ا: ۳۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Macters of sociological thought; ideas in historical...‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۴۳۵‭/ک‌۹ز۹ ۱۳۶۸ ‌
‏رده بندی دیویی : ۳۰۱/۰۹۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۱۰۵۷
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۴۲ ‬
‪ HM۴۳۵ /ک۹ز۹ ۱۳۶۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۰۴۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۴۶۸ ‬
۱۱
۱۳۶۸
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۲۸۴ ‬
‪ HM۴۳۵ /ک۹ز۹ ۱۳۶۸ ‬
۱۲
۱۳۶۸
۱
قفسه باز
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۴۴۵۱ ‬
‪ HM۱۹ /ك۹ز۹ ‬
۲۰
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۴۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۸۴۹ ‬
۱۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۵۸۳۲ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۵ ‬
۷
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۳۲ ‬
‪ ۱۲۲۶۸۷۵ ‬
۲
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۶۸۳۳ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۴ ‬
۸
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۳۹۳ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۷ ‬
۶
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۳۹۴ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۸ ‬
۵
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۹۹۴ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۹ ‬
۴
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۹۹۵ ‬
‪ ۱۷۱۱۴۰ ‬
۳
۱۳۷۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۸۹۱۹ ‬
‪ ۴۶۴۷۰۶ ‬
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۹۶۶ ‬
‪ ۱۷۱۱۳۶ ‬
۱۰
۱۳۷۰
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۹۱۹۰۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۲۹۶۹ ‬
۱۳
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh