رس‍ال‍ه‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ال‍ح‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵ - ۱۲۷۰
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
‏مشخصات نشر : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ،۹۳‎ 109‬ص‌.م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ام‍ی‍ر س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۵ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Muhammad Hasan Salih Ali Shah. The Illustrious treatise of Salih's advice: pand -i salih‬.
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌ (م‍ت‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌).
‏عنوان دیگر : پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌ (م‍ت‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌).
‏عنوان دیگر : پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌ (م‍ت‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
‏موضوع : اخ‍لاق‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
‏موضوع : ع‍رف‍ان‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۹‭/ص‌۲ر۵ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۴۷
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ پ‍ن‍د ص‍ال‍ح‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۰۴۵ ‬
‪ ۱۵۴۷۹۴ ‬
۱
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۷۰۴۶ ‬
‪ ۱۵۴۷۹۵ ‬
۲
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh