ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌پ‍ور، ه‍رم‍ز
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر/ ه‍رم‍ز ع‍ل‍ی‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍ی‍ل‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۵
‏شابک : ‎964-6626-00-9‬۳۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6626-00-9‬۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ از ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز.
‏عنوان روی جلد : ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ از ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز.
‏عنوان دیگر : ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ از ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۵۱‭/ل‌۹۶۳‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ع‌۸۴۸‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۶۱۷
 
   آدرس ثابت  ال‍واح‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ک‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ ک‍وچ‍ک‌ ه‍رم‍ز: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۷۴۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۰۴۵۹ ‬
۳
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۷۹۵۵ ‬
‪ ۴۴۹۷۷۸ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۷۹۵۶ ‬
‪ ۱۵۳۲۷۷۲ ‬
۲
۱۳۷۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh