رواب‍ط ص‍ف‍وی‍ه‌ و اوزب‍ک‍ان‌ (۹۱۳ - ۱۳۰۱ه‍. ق‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : غ‍ف‍اری‌ ف‍رد، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : رواب‍ط ص‍ف‍وی‍ه‌ و اوزب‍ک‍ان‌ (۹۱۳ - ۱۳۰۱ه‍. ق‌)/ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ غ‍ف‍اری‌ ف‍رد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ب‍ی‍س‍ت‌، ۳۷۳ ص.‬
‏فروست : م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍اری‍خ‍ی‌‏‫؛ ۷.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ ریال‬ : ‏‫‭964-6056-53-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫‎ص.ع.به انگلیسی:‭Abbas Gholi Ghafari Fard. Safavid.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : شیبکیان
‏موضوع : ازبکان
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی -- ازبکستان
‏موضوع : ازبکستان -- روابط خارجی-- ایران
‏موضوع : ایران -- روابط خارجی‏‫ -- ‏‫قرن ۱۰ ق. - ۱۴‬
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۱۸۲‏‫‬‭‭/غ‌۷ر۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۳۶۰۷
 
   آدرس ثابت  رواب‍ط ص‍ف‍وی‍ه‌ و اوزب‍ک‍ان‌ (۹۱۳ - ۱۳۰۱ه‍. ق‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۸۵۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۶۰۷ ‬
۱۰
۱۳۷۶
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۳۷۲ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۳۲ ‬
‪ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۳۰۹ ‬
‪ DSR۱۱۸۲ /غ۷ر۹ ۱۳۷۶ ‬
۶
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۳۱۰ ‬
‪ DSR۱۱۸۲ /غ۷ر۹ ۱۳۷۶ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۵۰۹۱ ‬
‪ ۲۱۴۰۰۷۹ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۵۰۹۲ ‬
‪ ۴۱۳۶۷۲ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۰۲۸۵ ‬
‪ ۱۰۳۶۵۷۱ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh