ب‍ادب‍ان‍ه‍ا و س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ی‌ دی‍گ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‌ ام‍ج‍د، ح‍م‍ی‍د، - ۱۳۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ادب‍ان‍ه‍ا و س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ی‌ دی‍گ‍ر/ ح‍م‍ی‍د ام‍ج‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۲
‏شابک : ‎964-5512-20-4‬ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5512-20-4‬ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hamid Amdjad. The sails four plays‬.
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۹۸‭/ع‌۹۳ب‌۲ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲‮ف‍ا‬۸/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۵۰۷
 
   آدرس ثابت  ب‍ادب‍ان‍ه‍ا و س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ی‌ دی‍گ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۲۲۶ ‬
‪ ۲۲۲۸۴۷ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۲۲۷ ‬
‪ ۲۲۲۸۴۶ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh