س‍ودای‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌، خ‍ن‍ده‌، آزادی‌: م‍ی‍خ‍ای‍ی‍ل‌ ب‍اخ‍ت‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : پ‍وی‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۷۷ - ۱۳۳۳، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ودای‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌، خ‍ن‍ده‌، آزادی‌: م‍ی‍خ‍ای‍ی‍ل‌ ب‍اخ‍ت‍ی‍ن‌/ گ‍زی‍ده‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د پ‍وی‍ن‍ده‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ آرس‍ت‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۷
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ آرس‍ت‌؛ ۱۶: ش‍ن‍اخ‍ت‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ا۲)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad Pouyandeh, la passion du dialogue, du rire, de la liberte: Mikhail Bakhtine‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۳۰ - ۱۲۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ب‍اخ‍ت‍ی‍ن‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، .۱۹۷۵ - ۱۸۹۵‎Bakhtin, Mikhail Mikhailovich‬
‏شناسه افزوده : ب‍اخ‍ت‍ی‍ن‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۹۷۵ - ۱۸۹۵، ‎Bakhtin, Mikhail Mikhailovich‬
‏رده بندی کنگره : PG۲۹۴۷‭/ب‌۲پ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۸۰۱/۹۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۴۱۹۶
 
   آدرس ثابت  س‍ودای‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌، خ‍ن‍ده‌، آزادی‌: م‍ی‍خ‍ای‍ی‍ل‌ ب‍اخ‍ت‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۹۵ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۵۹۹ ‬
‪ ۲۱۷۷۱۰ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۲۶۰۰ ‬
‪ ۲۱۷۷۱۱ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh