م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ن‍ت‍ظری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۱ -‏ ۱۳۸۸.‬
‏عنوان قراردادی : دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ولای‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌. فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی/ م‍ن‍ت‍ظری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ق‍ری‍ر م‍ح‍م‍ود ص‍ل‍وات‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌‏‫: ک‍ی‍ه‍ان‌‬‏‫،۱۳۶۷‎‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌؛۶۶. م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌‏‫؛۷.‬
‏شابک : ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ‏‫۳۲۰۰ ریال‬( ج.۲،چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰ ریال ( ج.۴)‬
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۴( چاپ اول: ۱۳۷۱).‬
‏يادداشت : جلد دوم و چهارم ترجمه ابوالفضل شکوری و توسط نشر تفکر منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌.۱. دول‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ .-- ج‌. ۲. ام‍ام‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌.-- ج‌. ۴ اح‍ک‍ام‌ و آداب‌ زن‍دان‍ه‍ا و اس‍ت‍خ‍ب‍ارات‌.-
‏موضوع : ولایت فقیه
‏موضوع : اسلام و دولت
‏شناسه افزوده : ص‍ل‍وات‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۲ -، مترجم
‏شناسه افزوده : ش‍ک‍وری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۳۴ - ، مترجم
‏شناسه افزوده : سازمان انتشارات کیهان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭BP۲۲۳/۸‏‫‬‮‭/م۷۸د۴۰۴۱ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۷۶
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۲۱۴۲۵ ‬
‪ ‭BP۲۲۳/۸ /م۷۸د۴۰۴۱ ۱۳۶۷‬ ‬
۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۲۳۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۶۲۶ ‬
۱
۵
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۸۱۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۶۲۷ ‬
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۱۱۳۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۶۲۸ ‬
۲
۶
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh