روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۰
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌/ م‍ح‍م‍د دش‍ت‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌(ع‌)، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۸ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آش‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ا ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌[]۶)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۲۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌؛ ۱۳۶۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۸/۰۹‭‬ ‭/ت۳‏‫‬‭د۵ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۸۵۶۶
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۷۹۱۶ ‬
‪ ۲۷۳۶۴۱ ‬
۱
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۱۳۴۷۷ ‬
‪ ۲۰۵۹۰۵۱ ‬
۲
۱۳۷۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh