ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر در پ‍رت‍و ه‍ن‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ی‍ن‍گ‍ز، م‍ارت‍ی‍ن‌
‎Lings, Martin‬
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر در پ‍رت‍و ه‍ن‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌/ م‍ارت‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ن‍گ‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍وداب‍ه‌ ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ق‍ره‌.
زری‍ن‌: ۱۳۶۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۵
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Shakespeare in the light of sacred art‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۶۱۶ - ۱۵۶۴ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر‎Shakespeare, William‬
‏شناسه افزوده : ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، س‍وداب‍ه‌، ۱۳۲۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PR
‏رده بندی دیویی : ۸۲۲/۳۳‭ل‌۹۶۱ح‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۳۶۶
 
   آدرس ثابت  ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر در پ‍رت‍و ه‍ن‍ر ع‍رف‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۴۲۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۵۰۱ ‬
۴
۱۳۶۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۴۱۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۴۱۴ ‬
۵
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۰۰۵ ‬
‪ ۹۴۹۹۱ ‬
۲
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۴۰۱۳ ‬
‪ ۷۴۳۴۴۰ ‬
۳
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۲۴۹۵ ‬
‪ ۲۸۴۱۶۷ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh