ج‍ل‍وه‌ ت‍اری‍خ‌ در ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌‌اب‍ی‌ ال‍ح‍دی‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دب‍ن‌ ه‍ب‍ةال‍ل‍ه‌، ‏‫۵۸۶ - ‏۶۵۵ق.‬
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه .فارسی. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ل‍وه‌ ت‍اری‍خ‌ در ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ / اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍دی‍د ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌دام‍غ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۶۷ - ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۸ ج.‬
‏شابک : ۲۰۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ‏‫ ۳۵۰۰ ریال ( ج. ۴ )‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال ( ج.۷ ) ‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال ( ج. ۸ )‬
‏يادداشت : جلد چهارم ( چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : جلد ششم ( چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۳ ).
‏يادداشت : ‏‫ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ ( چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۴ ).‬
‏يادداشت : ج‍ل‍د ه‍ش‍ت‍م‌ ( چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۴ ).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
‏موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- *Public speaking
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah -- Criticism and interpretation
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۵-، مترجم
‏شناسه افزوده : Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬‏‫‭‭ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۱۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۹۴۶
 
   آدرس ثابت  ج‍ل‍وه‌ ت‍اری‍خ‌ در ش‍رح‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۵۳۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۴۴۹ ‬
۳
۸
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۰۱۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۰۱۷ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۲۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۲۵۸ ‬
۸
۷
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۴۷۵ ‬
۶
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۵۲۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۵۲۵ ‬
۷
۶
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۴۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۴۷۴ ‬
۲
۱
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۶۸۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۶۸۰ ‬
۳
۹
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۴۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۴۷۴ ‬
۴
۷
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۶۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۲۶۶۹ ‬
۵
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۸۷۳ ‬
‪ ۱۳۸۸۸۸ ‬
۱
۸
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۴۹۵ ‬
‪ ۱۳۸۸۹۰ ‬
۲
۹
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۱۴۹۶ ‬
‪ ۱۳۸۸۸۹ ‬
۲
۸
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۵۱۱ ‬
‪ ۱۳۸۸۹۱ ‬
۳
۶
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۴۵۱۲ ‬
‪ ۱۳۸۸۹۲ ‬
۳
۷
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۴۷۸ ‬
‪ ۲۱۲۸۶۸ ‬
۴
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۳۴۷۹ ‬
‪ ۴۸۵۷۰۵ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۶۵۹۰۲ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۳ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۶۵۹۰۳ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۲ ‬
۵
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۷۵۵۸۴ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۴ ‬
۶
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۷۵۵۸۵ ‬
‪ ۵۴۴۷۲۵ ‬
۶
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۰۶۹۲۴ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۵ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۰۶۹۲۶ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۶ ‬
۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۰۶۹۲۷ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۷ ‬
۸
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۶۳۶۳ ‬
‪ ۲۲۴۷۸۴۵ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۶۳۶۴ ‬
‪ ۵۴۹۹۲۱ ‬
۱
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۶۳۶۵ ‬
‪ ۵۱۸۰۲۵ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۶۳۶۶ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۲۲ ‬
۳
۲
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۲۹۲ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۱
۵
۱۳۷۹
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۲۹۳ ‬
‪ ۲۷۵۱۰۰ ‬
۱
۴
۱۳۷۹
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۲۹۴ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۲
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۲۹۵ ‬
‪ ۲۷۵۱۰۱ ‬
۲
۲
۱۳۷۹
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۲۹۶ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۳
۵
۱۳۷۹
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۲۹۷ ‬
‪ ۲۹۱۴۵۹ ‬
۳
‍۳
۱۳۷۹
۳
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۲۹۸ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۴
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۲۹۹ ‬
‪ ۲۹۱۴۶۰ ‬
۴
۳
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۳۰۰ ‬
‪ ۲۷۵۰۵۵ ‬
۵
۴
۱۳۷۹
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۳۰۱ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۵
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۳۰۲ ‬
‪ ۲۷۵۰۴۲ ‬
۶
۴
۱۳۷۹
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۳۰۳ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۶
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۳۰۴ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۷
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۳۰۵ ‬
‪ ۲۹۰۵۷۹ ‬
۷
۳
۱۳۷۹
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۸۳۳۰۶ ‬
‪ ‏‫‭‭BP۳۸/۰۲/‮ال‍ف‌‬۲‬ ‏‫‭‭ ۱۳۶۷ ‬
۸
۵
۱۳۷۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۳۳۰۷ ‬
‪ ۲۷۵۰۵۶ ‬
۸
۶
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۴۵۸ ‬
‪ ۳۵۵۸۶۶ ‬
۳
۴
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۴۵۹ ‬
‪ ۳۵۵۸۶۵ ‬
۳
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۴۶۰ ‬
‪ ۳۵۵۸۶۸ ‬
۸
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۴۶۱ ‬
‪ ۳۵۵۸۶۷ ‬
۸
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۶۸ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۲ ‬
۴
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۶۹ ‬
‪ ۲۸۸۳۰۱ ‬
۴
۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۰ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۹ ‬
۵
۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۱ ‬
‪ ۲۸۸۳۰۰ ‬
۵
۷
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۲ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۷ ‬
۶
۷
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۳ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۶ ‬
۶
۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۴ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۵ ‬
۷
۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۹۷۵ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۰ ‬
۷
۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۶۱۷۶ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۸ ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۶۱۷۷ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۱ ‬
۱
۶
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۶۲۱۴ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۳ ‬
۲
۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۶۲۱۵ ‬
‪ ۲۸۸۲۹۴ ‬
۲
۷
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۳۴۸۸ ‬
‪ ۱۴۵۵۰۸۲ ‬
۱
۹
۱۳۶۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh